Environment

Our care for the environment:

1. Recycle

Tennis Club Maleevi may be is the first place in Sofia where the garbage is collected separate. Before establishment of the recycle company as Ecopack and Ecobulpack our tennis club have already a contract with a factory for plastic recycle.

2. From petrol to gas
През 2006 година, след газификацията на района, преминахме от нафтово стопанство на газ. Газта има много по-нисък емисионен фактор и така парниковите газове, които се отделят в атмосферата от дейноста на клуба и допринасят за промените в климата са много по-малко. Планираме до края на годината да компенсираме всичките емисии на клуба, използвайки калкулатора на Горичка.бг.
В последствие планираме да изградим инсталация за затопляне на водата със слънчеви батерии.

3.  Use of recycled paper Рециклирана хартия
In our daily work we use only 100 % recycled paper.

4.  Energy saving lightening
Производството на електроенергия е един от основните източници на парникови газове в атмосферата. В България голяма част от електроенергията се произвежда от въглища и така големи количества въглероден двуокис отиват в атмосферата и допринасят за засилването на парниковия ефект. За това, в клуба сме направили инвестиция в датчици за движение, чрез които в повечето помещения лампите угасват, когато няма никой. Така е в съблекалните, в баните, в коридорите и тоалетните.

5. Water filter instead of plastic bottle of water
За да намалим употребата на пластмасови бутилки за минерална вода, сме инсталирали филтър на водата в чешмите на клуба, която я пречиства от вредни вещества и я прави напълно годна за пиене.

6. Donation
Our tennis club regularly donate and support the initiatives of Gorichka.bg