Instructors

Prakash

Prakash is one of the most popular yoga instructor in Bulgaria.

Местата в групата са ограничени. За да сте сигурно във вашето място трябва да предплатите предварително или да оставите депозит. Обадете се на рецепцията ни за повече детайли.