Контакт

Тенис Малеева АД
гр. София 1407, бул. Никола Вапцаров 57

За всякакви въпроси, проверка за свободни часове и резервация (за тенис, скуош, масажи, тенис групи за деца) можете да се обръщате към рецепцията:

Телефон: (02) 962 22 88
Мобилен телефон: 0878 622 282
Факс: (02) 962 86 65
E-mail: info@maleevaclub.com
Работното време: понеделник – неделя 7:00 – 22:00

Банкова сметка на Тенис Малеева АД (за плащане на тенис кортове):
Райфайзенбанк ЕАД
IBAN: BG48RZBB91554060484101
BIC: RZBBBGSF

Банковата сметка на Сдружение Тенис клуб Малееви (за плащане на лятна тенис академия, треньорски такси по тенис и детски тенис групи):
Райфайзенбанк ЕАД
IBAN: BG42RZBB91551063691616
BIC: RZBBBGSF