Still Tonic

Aеробно занимание, по-динамична тренировка с подскоци и клякания. Подобно на тае бо, но без елементи от бойните изкуства.