Новини

Отсъстващи инструктори от спортна зала

!!!ВАЖНО!!! 

Уважаеми клиенти,

В следствие на решение взето на заседание на правителството на 25.11, влизащо в сила от 28.11.20г. искаме да ви информираме, че следните услуги биват временно преустановени, считано до 21.12.2020г. вкл. – ВСИЧКИ ЗАНИМАНИЯ В СПОРТНА ЗАЛА И ФИТНЕС.

 

Инструкторите от спортна зала ще отсъстват, както следва: