Видео

Децата трябва да бъдат научени на много неща. Играта НЕ Е едно от тях. Те знаят много добре как да играят. От нас, възрастните, се иска единствено да ги последваме в техните игри.

В следващото видео нашият спортен психолог Ива Гигова разказва защо играта е важна.